Vận tải du lịch

Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Minh Hải

Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Minh Hải

Địa chỉ : 01 Lý Bôn, Phường 04, TP. Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : (0780) 3831 828
Email : minhhaitourist.dieuhanh@gmail.com.
Website : www.dulichminhhai.com
Xem bản đồ