Chế biến thủy sản

Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Cường

Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Cường

Địa chỉ : 94 Lý Thường Kiệt, Phường 7, TP. Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : (0780) 3 826 047
Email : pcj@pcj.com.vn
Website : www.pcj.com.vn
Xem bản đồ

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Cường

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Cường

Địa chỉ : Số 254, Quốc lộ 1A, Xã Tấc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : (0780) 3 845 678
Email : minhcuongcm@vnn.vn
Website : www.minhcuong.vn
Xem bản đồ