Tầm nhìn và định hướng

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của xã hội và lợi ích cộng đồng.

Sứ mệnh

 • Mang lại sự an tâm và lợi ích cộng hưởng cho khách hàng, đối tác
 • Kiến tạo một xã hội văn minh, phát triển bền vững bằng những sản phẩm, dịch vụ có ưu điểm vượt trội, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường.

Mục tiêu cốt lõi

 • Gia tăng giá trị DN thông qua việc chia sẻ thành quả với cộng đồng.
 • Đảm bảo lợi ích và gia tăng sự hài lòng cho khách hàng.
 • Phát triển bền vững các dự án năng lượng tái tạo.
 • Tạo ra nhiều cơ hội cống hiến và phát triển năng lực cá nhân cho người lao động.

Triết lý kinh doanh: HỢP TÁC – TẬN TÂM – SÁNG TẠO – CAM KẾT.

 • Giữ vững đạo đức kinh doanh và uy tín thương hiệu.
 • Mở rộng hợp tác với các đối tác, khách hàng.
 • Tâm huyết với từng Dự án.
 • Không ngừng sáng tạo, cải tiến.
 • Luôn chủ động đưa ra giải pháp để làm tốt hơn cam kết với khách hàng. 

tam-nhin-dinh-huong